Afdrukken

Wanneer de tandkroon zwaar beschadigd is, kan er overwogen worden om de tand te overkronen. Een kroon is een soort kap, in metaal of in zirconium, waarop porselein gebakken wordt. Het geheel wordt op de tand gecementeerd. Hierbij is de tandwortel nog aanwezig (al dan niet ontzenuwd).

Indien de tand reeds ontzenuwd werd, dan is er een stiftconstructie nodig om de kroon voldoende te verankeren in de wortel.

Wanneer er tanden verloren gegaan zijn, dan kunnen de buurtanden omslepen en overkroond worden. De tussenliggende verloren gegane tand wordt mee vervangen, zoals een brug die steunt op twee pijlers.