Oudere zorgafhankelijke mensen verdienen zoals iedereen een tandheelkunde op maat. We houden dan ook rekening met hun specifieke medische en sociale situatie en zoeken samen een goede oplossing.

Een behandeling of onderzoek bij een zorgafhankelijke oudere vraagt meer tijd dan bij een doorsnee patiënt. Meld deze situatie dan ook bij het maken van de afspraak zodat de nodige tijd kan vrijgemaakt worden in de agenda.