Angst voor de tandarts, meerbepaald de tandheelkundige behandeling, is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem. Niet zelden is de oorzaak te vinden in een slechte ervaring, voornamelijk op kinderleeftijd. Soms is de angst ook gewoon overgedragen van ouder op kind of ontstaan door het aanhoren van - vaak sterk uitvergrootte - "griezelverhalen" over tandheelkundige behandelingen. Ook het geluid van de boor vinden sommige mensen angstaanjagend.

Het goede nieuws is : u bent geen uitzondering.

Maar... het is wel belangrijk om toch naar de tandarts te gaan. Uitstellen heeft geen zin en vergroot meestal de problemen.

Angst voorkomen op kinderleeftijd

 • Ga met uw kind al op jonge leeftijd naar de tandarts en zeker vanaf 3 jaar. Zo kan er een vertrouwensband ontstaan tussen het kind en de tandarts. Als er dan op termijn een behandeling moet gebeuren kan dit vaak heel vlot verlopen dankzij dit vertrouwen.
 • Breng uw kind enkel mee als er voor u een controle gepland is en dus niet als u een behandeling moet ondergaan. Als u samen met uw kind op controle gaat laat het kind dan eerst plaatsnemen op de stoel.
 • Laat de tandarts zoveel mogelijk zelf het kind begeleiden. Doe geen valse beloften zoals "je voelt absoluut niets". Als het dan toch pijn doet gelooft het kind niet meer wat er gezegd wordt en wordt het snel angstig.

U hebt angst maar gaat wel naar de tandarts

 • Vertel uw tandarts altijd dat u angstig bent.
 • Het is belangrijk dat u vertrouwen hebt in uw tandarts en ook dat hij/zij rekening houdt met uw angst. Is dat niet zo dan bent u vrij om een andere tandarts te consulteren.
 • Als u vooral bang bent voor pijn laat u dan altijd goed verdoven.
 • Als u vooral bang bent voor de verdoving weet dan dat de tandarts met een zeer dunne naald werkt en dat de technieken in het verleden pijnlijker waren dan nu.
 • Er wordt meestal een teken afgesproken waarmee u de behandeling kunt onderbreken, bijvoorbeeld een hand opsteken. Daarmee krijgt u controle over de behandeling en weet u dat u op elk moment zelf kunt ingrijpen.
 • U kan eventueel een kalmerend middel innemen kort voor de behandeling. Bespreek dit met uw huisarts en zeg altijd aan uw tandarts welke medicatie u genomen hebt.

U hebt angst en u durft niet naar de tandarts

Als mensen het tandartsbezoek te lang uitstellen gaat het gebit zienderogen achteruit. Dit doet uw zelfvertrouwen en uw sociale leven geen goed. Er komt een moment dat u er echt iets aan moet laten doen. Hoe pakt u dat aan?

 • Praat erover met anderen. Zij kunnen u ondersteunen bij een belangrijke stap : het begin van het herstel van uw gebit en het einde van uw ellende.
 • Vraag naar de ervaringen van anderen met hun tandarts. Wie staat bekend als vriendelijk, neemt voldoende tijd om gerust te stellen en gaat goed met kinderen om?
 • Maak een afspraak voor een controle van het gebit maar spreek tegelijkertijd met de tandarts af dat er tijdens die eerste afspraak geen behandelingen uitgevoerd worden. U wilt eerst kennismaken en bespreken hoe het verder moet.
 • Vraag aan de tandarts om alles op voorhand goed uit te leggen, stel vragen als u iets niet begrijpt. Het is belangrijk dat u weet wat er gaat gebeuren.
 • Durft u echt niet laat u dan door de tandarts of uw huisarts doorverwijzen naar een ziekenhuis met tandheelkundige afdeling. Hier zijn tandartsen aanwezig die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met extreme angst. Indien nodig kunnen deze behandelingen onder sedatie of narcose gebeuren. Deze diensten zijn drukbezet, wacht dus niet tot het vijf voor twaalf is, want het kan even duren voor u er terecht kunt !!!

Bron : gebaseerd op een tekst van prof. dr. A. De Jongh