Pijnklachten

Tandpijn begint meestal niet van vandaag op morgen. Raadpleeg dus tijdig uw tandarts indien u een probleem vermoedt. Zo kan een acuut probleem meestal vermeden worden. U mag een pijnstiller nemen indien nodig. Vermeld dit wel tijdens uw consultatie bij de tandarts.

Ook als u uw mond goed verzorgt kan er iets gebeuren waardoor er een pijnklacht ontstaat aan de tanden of de slijmvliezen van wangen, lippen of tong. Breuk van een vulling of een stuk tand dat afbreekt, een tand die niet goed doorbreekt, een tandbreuk door een val, een onsteking of zwelling. U hoeft zich niet meteen zorgen te maken. U neemt wel best contact op voor het maken van een afspraak om ernaar te laten kijken.

Enkele situaties waarbij pijn kan optreden

Na het leggen van een vulling

Een tand kan met pijnklachten reageren op boren en vullen. Het is geen dood "ding"; alleen de buitenlaag, 'het glazuur' is dood materiaal. Binnen in de kies zit levend weefsel (zenuwen, bloedvaten etc.) met uitlopers in kanaaltjes die zich uitstrekken tot aan het glazuur. Daarom is boren vaak gevoelig. Bij alle handelingen die verricht worden om een tand te repareren worden deze uitlopers geïrriteerd en het duurt een periode van enkele dagen tot een paar maanden voordat het weefsel zich hersteld heeft en de klachten, zoals pijnscheuten bij warm en koud, verdwijnen. Gevoeligheid bij warm en koud na het leggen van een vulling is dan ook normaal en zal in de meeste gevallen na een paar weken over zijn.

Het is wel van belang zeker te weten of de vulling niet iets te hoog is. Mocht u (wanneer de verdoving uitgewerkt is) dat gevoel hebben, dan kunt u een afspraak maken zodat de vulling iets verlaagd kan worden. Bij een te hoge vulling kunnen uw klachten toenemen.

Wanneer u merkt dat de pijn toeneemt en u er 's-nachts niet van kunt slapen, is de kans groot dat het zenuwweefsel aan het afsterven is. De kies wordt gevoelig wanneer u dichtbijt of er tegenaan tikt. Warmte en koude veroorzaken langer aanhoudende pijn. U kunt een paar dagen afwachten, maar de kans is groot dat het vanzelf niet over zal gaan. Het beste kunt u een afspraak maken.

Na het behandelen van een wortelkanaal

Na wortelkanaalbehandelingen is er vaak napijn. Soms beperkt, soms meer uitgesproken. De pijn kan één dag duren, maar ook meerdere dagen. U kunt deze pijn bestrijden door een pijnstiller te gebruiken. Ibuprofen verdient de voorkeur omdat deze ook ontstekingsremmend werkt. Het is enkel op doktersvoorschrift te verkrijgen omdat er enkele tegenindicaties zijn. Neem ibuprofen dus enkel na medisch advies. Bij zeer ernstige klacht kan de ibuprofen gecombineerd worden met paracetamol. Daarna moet de pijn verminderen en uiteindelijk helemaal verdwijnen.

Na het trekken van een tand

Het trekken van een kies heeft meestal tot gevolg dat de kiespijn die aan de ingreep vooraf ging, meteen over is. Afhankelijk van hoeveel ontsteking er aanwezig was en hoe vlot de extractie verliep kan er napijn optreden. Deze neemt af met de tijd. Als er na een paar dagen opnieuw pijn ontstaat: een vervelende, zeurende pijn die slecht reageert op het gebruik van pijnstillers, dan gaat het vaak om een pijn die veroorzaakt wordt door een oppervlakkige botontsteking, die kan ontstaan doordat speeksel contact heeft gemaakt met het bot. In dat geval neemt u best contact op met de tandarts om de wonde na te laten kijken.

Er zal zich stilaan een bloedklonter vormen in de dichtgemaakte holte. Probeer deze niet weg te spoelen, anders loopt u kans op ontsteking van het kaaksbot.

Na het trekken van een kies kan er soms een nabloeding optreden. Het wondje kan opnieuw gaan bloeden wanneer de verdoving uitgewerkt is of door beschadiging van het bloedstolsel tijdens het eten. U hoeft zich geen zorgen te maken wanneer het speeksel alleen een beetje rood gekleurd is.

Wat moet u doen bij een nabloeding?

  • De mond schoonmaken door uitspuwen en eventuele stolsels met de vinger of gaasje verwijderen; liever niet met water spoelen.
  • Op de plek van de bloeding een stevig opgerold gaasje (of papieren zakdoekje) leggen en er een half uur stevig op dichtbijten.
  • Wanneer de bloeding na enkele pogingen niet is gestopt, contact opnemen met de tandarts voor advies.